امضای تفاهم نامه آژانس تبلیغاتی مات با مدرسه حکمرانی اسما
نشست دوستانه دختران کارآفرین
نشست دوستانه دختران کارآفرین به مناسبت رو دختر
مسابقه تیراندازی به مناسبت روز دختر
نشست نقد و بررسی تعطیلی شبکه من وتو
الگوی سوم زن؛ واقعیت یا انتزاع معصومه زورمند پژوهشگر حوزه زنان
الگوی سوم زن؛ واقعیت یا انتزاع-دکتر حمیده طائب عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
الگوی سوم زن؛ واقعیت یا انتزاع - فاطمه دلاوری پژوهشگر فرهنگ و فلسفه
الگوی سوم زن؛ واقعیت یا انتزاع
بازدید دکتر سید محمدامین آقامیری؛ دبیر شورای عالی فضای مجازی از مرکز اندیشگاهی

صفحه‌ها