تحلیل انتخابات پارلمانی عراق (قسمت سوم: نخست وزیر آینده عراق کیست؟)
تحلیل انتخابات پارلمانی عراق (قسمت دوم: گروه ها و ائتلاف های مهم)
تحلیل انتخابات پارلمانی عراق (قسمت اول: آشنایی با نظام انتخاباتی)
لبنان ۲۰۱۸؛ مروری بر واکنش چهره ها
مشکلی برای ساخت اپلیکیشن در کشور نداریم
لایه های مختلف اینترنت اشیا و بسترهای تحقق آن
"رونمایی از کتاب "اوپک در عصرنفت شیل
( کنترل استراتژی، نظریه های مبنایی در رفتار سازمانی)
رونمایی از کتاب (( ضروریات مدیریت راهبردی))
آیین رونمایی از كتاب ضروریات مدیریت راهبردی

صفحه‌ها