اخبار و وقایع

دکتر بهرام کیابی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران، مطرح کرد: محیط زیست ایران، قربانی اهداف شخصی شده است. [مشاهده آرشیو]
همراهی با آمریکا و اروپا برای ایجاد فشار اقتصادی بر روسیه [مشاهده آرشیو]
راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهشی آرا برای اصلاح مديريت بخش عمومی کشور [مشاهده آرشیو]
ضعف بنیان‌های نظارت همگانی در ایران [مشاهده آرشیو]

گزارش‌های راهبردی و کتاب‌ها

رویدادهای علمی

اندیشکده های تابعه

اندیشکده سرآمد

اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده افرا

اندیشکده فرا رویش آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسرا

اندیشکده سیاسی راهبردی آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسما

اندیشکده آموزش‌های سیاستگذاری و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

چهره‌های شاخص

مؤسسات همکار