qqqqqq.png
1 (2).png
1.png
2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
پاسخ به چرایی افزایش قیمت نفت.png
2.png

اخبار و وقایع

دکتر حمید نطاق بافکر، مدیر اداری و مالی مرکز پژوهشی آرا؛ در نشست بررسی تئوری سرریز در بازارهای مالی مطرح کرد: باید توجه داشت که نکته کلیدی هر مسئله ای شفافیت مالی است و باید در بازارهای شفافیت وجود داشته باشد. [مشاهده آرشیو]
آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا [مشاهده آرشیو]

آیا می دانید خاک تهران چه مقدار آلوده است؟ [مشاهده آرشیو]
شیوه های قاچاق کالا [مشاهده آرشیو]

گزارش‌های راهبردی و کتاب‌ها

رویدادهای علمی

اندیشکده های تابعه

اندیشکده سرآمد

اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده افرا

اندیشکده فرا رویش آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسرا

اندیشکده سیاسی راهبردی آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسما

اندیشکده آموزش‌های سیاستگذاری و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

چهره‌های شاخص

مؤسسات همکار